Kärlekslogotyp svart 1

Telefon

Telefon

Showrooms

I Odense, Århus, Köpenhamn och Hamburg

Impressum

Detta imprint uppdaterades senast den 04/12/2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Kærbygård snedkeri ApS
Kærbygårdevej 1-3,
5220, Odense
Danmark
E-post: info@kaerbygaard.com
Telefonnummer: +4527112001
Momsregistreringsnummer: DK33046359

Det eller de juridiska ombuden för Kaerbygaard snickeri ApS:

Henrik, Morten och Pia Kibæk

1. Allmänt

1.1 Vi är registrerade hos aktiebolaget av den 25 mars 2005. juni 2010 under licens- eller registreringsnummer:

33046359

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsument skiljenämnd.

2. Följande uppgifter skall vara obligatoriska enligt tysk lag.

Friskrivning

Kærbygård snedkeri har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och innehållet korrekt. Om du mot förmodan skulle hitta något som antingen är felaktigt eller inte uppdaterat, skulle vi uppskatta om du informerade oss om detta. Vänligen ange var på sidan du hittade den information som bör korrigeras. Vi kommer att undersöka saken så snart som möjligt. Du kan kontakta oss på: info@kaerbygaard.com.

Vi är inte ansvariga för förluster på grund av felaktigheter eller ofullständighet eller för förluster som orsakas av eller är inneboende i spridningen av information via Internet, såsom störningar eller avbrott. Med hjälp av webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. För eventuella förluster som lidits till följd av användningen av data, råd eller idéer som tillhandahålls av eller på uppdrag av Kaerbygaard snickeri via denna webbplats,Kaerbygaard snickeriet tar inget ansvar.

Användning av webbplatsen och alla dess komponenter (inklusive forum) är föremål för instruktioner för användning. Enbart användningen av denna webbplats innebär kunskap och acceptans av dessa användarvillkor.

Svar och sekretessförfrågningar som skickas via e-post eller med hjälp av ett webbformulär behandlas på samma sätt som brev. Detta innebär att du kan förvänta dig ett svar från oss inom en period av 1 månad. I händelse av komplexa förfrågningar kommer vi att meddela dig inom en månad om vi behöver högst 3 månader.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår sekretesspolicy.

Kaerbygaard snickeriet måste göra allt som är rimligt för att skydda dess system från olaglig användning. Kaerbygaard Snickeriet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i detta syfte, med beaktande av bland annat kända tekniker. Det är dock inte ansvarigt för någon förlust, direkt och / eller indirekt, som drabbar en användare av webbplatsen, som uppstår till följd av olaglig användning av dess system av ett tredjeland.

Kaerbygaard snickeri har inget ansvar för innehållet på webbplatser till eller från vilka länkar eller referenser görs. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part omfattas av de villkor som anges av tredje part.

Våra anställda måste göra varje tillfälle att garantera tillgängligheten av vår webbplats och kontinuerligt förbättra den. Ingår för personer som använder speciell programvara på grund av en funktionsnedsättning.

Alla immateriella rättigheter till innehåll på denna webbplats är Kaerbygaard snickeri.

Kopiering, spridning och annan användning av dessa material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Kaerbygaard snickeri, utom i den utsträckning som föreskrivs i förordningar eller lagar (t.ex. rätten att citera), såvida inte det specifika innehållet kräver något annat.

Om du har några frågor eller problem med tillgängligheten av webbplatsen, tveka inte att kontakta oss.